Legea Offshore

Ca să înțelegeți mai bine despre ce este vorba:
By Elena Radu
Proiectul LEGEA OFFSHORE – un act de TRADARE NATIONALA, care conduce la subminarea economica a Statului Roman.

Acest proiect lege trebuie RETRAS din Parlament!

CER PUBLIC TUTUROR PARTIDELOR ( și în special inițiatorilor semnatari: Ciucă Nicolae-Ionel – senator PNL; Ciolacu Ion-Marcel – deputat PSD; Kelemen Hunor – deputat UDMR; Pambuccian Varujan – deputat UAR (minoritãti); Popescu Virgil-Daniel – deputat PNL) SĂ NE COMUNICE:

  • CU NUME ȘI PRENUME FIECARE PERSOANĂ CARE A CONTRIBUIT LA ÎNTOCMIREA FIECĂRUI ARTICOL DIN PROIECTUL DE LEGE DEPUS ÎN PARLAMENT,
  • TOATE PERSOANELE CARE AU PARTICIPAT LA ÎNTOCMIREA ACESTUI PROIECT, PERIOADA ÎN CARE AU AVUT LOC NEGOCIERILE ȘI TOATE PĂRȚILE CU CARE S-A NEGOCIAT.

ÎN CAZ CONTRAR, SUNTEM ÎNDREPTĂȚIȚI SĂ CREDEM CĂ ACEST PROIECT A FOST LIVRAT POLITICIENILOR ROMÂNI DE CĂTRE ENTITĂȚI CU INTERESE PENTRU BOGĂȚIILE ROMÂNIEI.

În condițiile în care inițiatorii sunt reprezentanți de seamă ai partidelor politice de guvernământ care în ultimii 2 ani AU CRESCUT DATORIA PUBLICĂ A ROMÂNIEI CU PESTE 40 MILIARDE EURO, invoca in ”Expunerea de motive a proiectului de ”lege Offshore” (înregistrat la Senat la data de 15.04.2022 sub nr. B242/2022 https://senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=b242&an_cls=2022) că în 15 ani operatorii din acest sector au investit 3,5 miliarde USD în proiecte de exploatare, dezvoltare și producție de gaze de gaze offshore, din care peste 1 MILIARD DE DOLARI în activități de dezvoltare, redezvoltare pentru zăcăminte existente.

Deci, în condițiile în care numai în 2 ani au îndatorat Statul Român și implicit poporul roman cu 40 miliarde euro care nu știm unde s-au dus, nu au reușit să folosească 1 miliard USD pentru exploatarea gazelor naturale PROPRIETATE A STATULUI ROMÂN.

Ce înseamnă 1 miliard de dolari la o populație de 19 milioane de cetățeni?
52,6 dolari pe cap de cetățean.

Ce fac în schimb?
Sub pretextul crizei energetice și a independentei energetice față de Rusia, au inițiat un act normativ prin care, sub pretextul că ne vom dobândi independența energetică față de Rusia, NE FAC DEPENDENȚI FAȚĂ DE COMPANIILE EXPLORATOARE ale GAZELOR NATURALE PROPRIETATE A STATULUI SI POPORULUI ROMAN.

Prin acest proiect de lege oferă ”facilități fiscale” companiilor exploratoare ale gazelor naturale proprietate a Statului si poporului Român care în niciun caz nu vor crește veniturile la bugetul de stat, ci le vor scădea.

Dovadă în acest sens stând chiar exemplul din anexa nr. 2 la Legea nr. 256/2018: făcând o comparație între normele actuale și normele din proiectul de lege propus, impozitul asupra veniturilor suplimentare total datorat va scădea de 2,5 ori.

Mai mult, potrivit art. 20 și 21 din proiectul de lege depus, PE TOATĂ DURATA ACORDURILOR PETROLIERE titularii acordurilor (societățile exploratoare de gaze naturale proprietate a statului si poporului roman):

  • Au dreptul SĂ ÎȘI STABILEASCĂ PREȚURILE ȘI CANTITĂȚILE DE GAZE naturale comercializate, ÎN MOD LIBER, PE PIAȚA LIBERĂ;
  • NU POT FACE OBIECTUL UNOR RESTRICȚII referitoare la PREȚ, COMERCIALIZARE, OFERTARE ȘI/SAU VANZARE după data de 31 decembrie 2022;
  • Ca excepție: Guvernul POATE să dea o Hotărâre de Guvern, în caz de criză energetică sau distorsiune a aprovizionării cu gaze naturale a României, PENTRU A SE VINDE CU PRIORITATE ÎN ROMÂNIA cantitatile de gaze extrase, ÎNSĂ LA PREȚURILE STABILITE DE COMPANIILE RESPECTIVE.
  • Mai mult, acestea POT SA UMFLE ARTIFICIAL PREȚUL, prin încheierea de acorduri bilaterale de tranzacționare a cantităților de gaze exploatate, contracte care se notifică ANRM, iar statul român ARE DREPT DE PREEMȚIUNE, dar la PREȚURILE NEGOCIATE ÎNTRE CEI DOI OPERATORI ECONOMICI.

Mai mult, observăm din acest proiect de lege că Guvernul AR FI PUTUT SĂ DEA UN HG prin care să se prevadă VÂNZAREA CU PRIORITATE ÎN ROMÂNIA a gazelor și energiei electrice produsă în România. DAR NU A FACUT-O!

Ne confruntăm deja cu o criză energetică în România ca urmare a creșterii exorbitante a prețului la gaze si energie electrică, dar Guvernul nu a întreprins demersurile legislative necesare pentru a da o astfel de HG prin care S-AR FI REDUS PREȚURILE LA GAZE SI ENERGIE ELECTRICA IN ROMANIA, deoarece vanzarea cu prioritate în România a productiei din Romania ar fi insemnat ca mai existau oferte numai din parte celor care furnizau energie si gaze in Romania. SCĂDEA OFERTA, SCĂDEA PREȚUL.
În schimb, AU MENȚINUT PREȚURILE LA UN NIVEL ÎNALT ȘI SUSȚIN CĂ AR PLĂTI SUBSVENȚII DE LA BUGET, ADICĂ TOT DIN BANII NOSTRI.

Acest proiect de lege care reprezintă un act de trădare națională ne este prezentat în expunerea de motive ca fiind ”pentru binele nostru”.

Se prevede în expunerea de motive că în mai 2018 Deloitte a efecuat un studiu conform căruia veniturile totale la bugetul de stat în 20 ani ar fi de 26 miliarde USD, reprezentând o medie ANUALĂ de 1,13 miliarde USD. (Care oricum scade ca urmare a reducerii impozitului suplimentar de 2,5 ori).

1,13 miliarde USD impartit la 19 miliane cetateni înseamnă 59,5 USD per cap de cetățean.

Adică, NE VINDEM GAZELE NATURALE pentru 59,5 USD ANUAL PENTRU FIECARE CETATEAN, pentru A LE CUMPARA ULTERIOR fiecare dintre noi LA PRETUL PE CARE NI-L IMPUN COMPANII EXPLORATOARE (care nici măcar nu prea sunt românești).

DE CE NU POATE SĂ EXPLOATEZE STATUL ROMÂN, PRINTR-O SOCIETATE CU CAPITAL DE STAT RESURSELE NATURALE ALE ROMÂNIEI, DACA TOT LE AVEM SI VREM SA DEVENIM INDEPENDENTI ENERGETIC?

Dacă stau să mă gândesc mai bine cred că ar și putea să exproprieze pentru cauză de utilitate publică ”investițiile” care s-au făcut de privați, de 1 miliard USD care ar însemna 60 USD per cap de cetățean.

Cred ca toți suntem de acord să plătim 60 USD, ca să nu fim obligați să ne răscumpărăm ulterior gazele noastre la prețuri exorbitante.

AȘA CĂ ACEST PROIECT DE LEGE TREBUIE RETRAS DIN PARLAMENT.

O să vă explic cum am ajuns în situația să avem resurse naturale care ar putea să ne acopere necesarul nostru de consum, al românilor, dar ele au fost ”vândute” străinilor, iar noi le răscumpărăm de la ei la prețuri exorbitante.

Potrivit Constituției – art. 136 – Proprietatea:

”(1) Proprietatea este publică sau privată.

(2) Proprietatea publică este garantată şi ocrotită prin lege şi aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale.

(3) BOGĂŢIILE DE INTERES PUBLIC ALE SUBSOLULUI, spaţiul aerian, APELE CU POTENŢIAL ENERGETIC VALORIFICABIL, DE INTERES NAŢIONAL, plajele, MAREA TERITORIALĂ, RESURSELE NATURALE ALE ZONEI ECONOMICE ŞI ALE PLATOULUI CONTINENTAL, precum şi alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul EXCLUSIV al proprietăţii PUBLICE.

(4) BUNURILE proprietate PUBLICĂ sunt INALIENABILE. În condiţiile legii organice, ele pot fi DATE ÎN ADMINISTRARE REGIILOR AUTONOME ORI INSTITUŢIILOR PUBLICE sau pot fi CONCESIONATE ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică.”

Deci, gazele naturale care se regăsesc în subsol sunt bogății de interes public, inalienabile (nu pot fi vândute), dar pot fi concesionate.

Prin ARTIFICII DE ORDIN LEGISLATIV (prin legi, OUG uri) s-a ajuns în situația în care CONCESIUNEA SĂ REPREZINTE ÎN FAPT O VÂNZARE MASCATĂ A LOR LA PREȚURI DE NIMIC, iar POPORUL ROMÂN SĂ FIE OBLIGAT SĂ LE RĂSCUMPERE LA PREȚURI EXORBITANTE pentru că are nevoie de ele.

Mai mult, există riscul să nu vedem niciun gaz care se va extrage din Marea Neagră pentru că în ”Planul de dezvoltare a sistemului național de transport gaze naturale 2021 -2030” exista conducta BRUA (Bulgaria – Romania-Ungaria-Austria), iar cum prin Tratatul de la Lisabona s-a introdus si ENERGIA în competențele partajate ale UE, va avea ea grijă Comisia Europeană să interpreteze, în defavoarea României, art. 176 A din TCE și să ne spună că gazele noastre sunt necesare pentru funcționarea pieței energiei și aprovizionării cu energie a UE (că deh, Rusia), iar românii să își mai pună pofta în cui.

Expunerea de motive a proiectului de lege: https://senat.ro/legis/PDF/2022/22b242EM.PDF

Proiectul de lege: https://senat.ro/legis/PDF/2022/22b242FG.PDF

Planul de dezvoltare a sistemului național de transport gaze naturale 2021 -2030”: https://www.transgaz.ro/sites/default/files/PDSNT%202021-2030_0.pdf

Abonează-te la articole de calitate premium, necenzurate!
Spor la distribuit!