O nouă Constituție este necesară?

By Chitic

La 33 de ani de la Revoluție, ultima soluție, #oNouăConstituție!

Acum, la 10 zile de la umilința istorică la care a fost supusă România și

După20deAni de la ultima revizuire, este evident că dezastrul actual în care se găsește societatea românească, pauperizarea, abuzul și umilința la care este supus cetățeanul român, ba chiar și statutul de colonie impus din exterior prin intermediul unei clase politice inepte și trădătoare, toate au o cauză primară, o cauză a tuturor cauzelor: Constituția!

Incoerențele și lipsurile Constituției sunt cele care au permis cedarea suveranității naționale, cedare care a constat în înstrăinarea pe nimic a resurselor și bogățiilor noastre, încălcarea drepturilor noastre fundamentale, abuzul de putere al președinților, legiferarea antinațională realizată de toate guvernele ultimelor decenii în baza unei „delegări legislative” abuzive și renunțarea la interesul național în favoarea intereselor super-puterilor naționale și supra-naționale.

Actuala Constituție a fost concepută în 2003 să fie o constituție a „integrării euroatlantice”, o integrare care s-a realizat cu orice preț, din genunchi, cu prețul renunțării la apărarea intereselor noastre legitime, a demnității noastre, a suveranității naționale.
Acum, #După20deAni, când suntem deja membri (de mâna a doua, din păcate) în alianțele euroatlantice în care speram cu bună-credință să ne integrăm în 2003, după ce am plătit un preț greu pentru intrarea în „familia euro-atlantică” cedând resurse, bogății și, mai ales, #Suveranitate,

aVenitVremea să readucem în prim plan interesul național, interesul cetățeanului român.

Pentru aceste motive, noi, cei din #CoalițiaPentruNațiune, lansăm proiectul unei revizuiri ample a Constituției, un proiect menit să transforme #ConstituțiaIntegrăriiEuroAtlantice din 2003 în #ConstituțiaSuveranității, în #ConstituțiaDemnitățiiNaționale recâștigate în 2023, fără ca aceasta să însemne părăsirea alianțelor din care acum facem parte la nivel internațional.

În acest scop, principalele măsuri pe care le avem în vedere sunt:

 • Interzicerea totală a extrădării cetățenilor români;
 • Interzicerea supunerii cetățenilor români la orice fel de tratamente experimentale;
 • Interzicerea accesului la funcțiile publice numite și alese a oamenilor din „Sistem” pe o perioadă de 5 ani de la încetarea calității pe care au deținut-o;
 • Reglementarea constituțională a familiei tradiționale bazate pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie;
 • Reducerea mandatului președintelui de la 5 ani la 4 ani;
 • Limitarea puterilor Președintelui în favoarea Parlamentului;
 • Limitarea strictă a delegării legislative a guvernului;
 • Interzicerea reglementării desființării, înstrăinării sau concesionării bunurilor aflate în proprietate publică prin ordonanțe de urgență;
 • Limitarea în timp a funcțiilor publice numite;
 • Demilitarizarea serviciilor secrete;
 • Acceptarea pe teritoriul naționa pe timp de pacel a unor trupe străine doar după obținerea acordului prealabil al parlamentului;
 • Introducerea în CSAT a șefilor celor două camere ale parlamentului;
 • Limitarea în timp a mandatului șefilor serviciilor secrete;
 • Obligarea actualizării Redevențelor datorate pentru contractele de concesiune la nivelul prețurilor practicate la nivel european din cinci în cinci ani.
 • Participarea României în organismele și alianțele internaționale din care face parte cu respectarea Constituției României și în interesul superior și suveran al poporului român;
 • Stabilirea ca principiu constituțional a faptului că aderarea, ratificarea revizuirii tratatelor constitutive și retragerea României din Organismele și Alianțele internaționale se face doar prin lege adoptată prin decizia suverană a poporului român exprimată prin referendum.
 • Controlul anual strict realizat de către Curtea de conturi asupra resurselor publice;
 • Numirea a trei judecători la Curtea Constituțională de către Consiliul Economic și Social la propunerea societății civile.
 • Facilitarea controlului de constituționalitate prin reducerea numărului de deputați și senatori care pot sesiza CCR, precum și includerea ordonanțelor printre actele normative a căror constituționalitate poate fi oricând cercetată la cererea parlamentarilor.
 • Extinderea controlului de constituționalitate asupra tratatelor deja ratificate.

Prin măsurile punctuale propuse prin actualul proiect de revizuire a Constituției nu s-a urmărit schimbarea arhitecturii instituționale a statului român, lucru care ar necesita o mult mai amplă revizuire sau chiar o nouă Constituție, ci repararea numeroaselor probleme punctuale care au cauzat marasmul societății românești aflate sub imperiul Constituțiilor 1991 și respectiv 2003.

Prezentele propuneri de modificare a Constituției sunt de natură a transforma România dintr-o republică „semi-prezidențială” într-una „semi-parlamentară” în care, deși Președintele României continuă să fie ales în mod direct de către popor, Parlamentul, ca organ reprezentativ prin care poporul român își exercită suveranitatea, va dobândi rolul preeminent în statul român. Totodată, limitarea posibilității de a delega atribuțiuni legislative executivului, fapt ce va avea ca efect direct restrângerea dreptului executivului de a emite ordonanțe și ordonanțe de urgență, este de natură a consolida separarea puterilor în stat și întărește rolul de legiuitor al Parlamentului și, în același timp, îi conferă un rol sporit în controlul activității executivului.
Nu în ultimul rând, demilitarizarea serviciilor de informații, interzicerea participării la viața politică a persoanelor care au făcut parte din „sistem”, limitarea în timp a duratei funcțiilor publice numite (toate inspirate direct din reglementări fundamentale ale partenerului strategic SUA), precum și controlul strict anual obligatoriu al Curții de Conturi asupra resurselor publice, toate sunt măsuri strict necesare de transparentizare, normalizare și democratizare a societății românești.

După20deAni, #Constituția2023 va trebui să readucă poporului român demnitate, dreptate și puterea de a spera. De aceea cetățeanul român, destinatarul și beneficiarul final al acestui proiect, este chemat să analizeze și să dezbată propunerile noastre, să comenteze și să corecteze articolele propuse de noi.

De aceea, începând de azi, 19 Decembrie 2022, vom lansa un grup de discuții și comentarii, acolo unde sunt chemate toate forțele politice și apolitice, parlamentare sau neparlamentare, toți cetățenii să își exprime opiniile și să facă noi propuneri de modificare dacă vor fi considerate necesare. Observațiile vor trebui să fie făcute pe un formular pe care îl vom pune la dispoziție pe grupul https://t.me/+W-oH4Yyxi9pjNTE0.

Totodată, chemăm toți specialiștii în drept constituțional să își exprime opiniile avizate și să se implice activ în această dezbatere publică ce va dura până spre mijlocul lunii Februarie.

De aceea, de azi începând, #ConstituțiaSuveranității nu mai este doar proiectul propus de #CoalițiaPentruNațiune, ci va fi proiectul întregii societăți, al tuturor celor care se vor implica în dezbateri și în strângerea de semnături în temeiul art. 150 din Constituție.

Chemăm pe această cale toate forțele patriotice și suveraniste, politice sau apolitice, parlamentare sau neparlamentare, să se alăture acestui enorm efort de a aduce schimbarea pe care ne-o dorim toți, schimbarea în bine a societății românești la care încă mai sperăm.

Vor fi necesare 500.000 de semnături… un număr imens, dar nu imposibil de strâns! Căci trebuie să înțelegem că doar noi, cetățenii, putem forța schimbarea și asta pentru simplul motiv că în Parlament nu avem „o pătrime din numărul deputaților sau al senatorilor” care să fie suficient de patrioți pentru a promova aceste modificări strict necesare pe care trebuie să le aducem Constituției.

Revizuirea Constituției este o provocare imensă pentru societatea românească. Dar această provocare trebuie acceptată și asumată, căci modificările trebuie să se producă până la alegerile Prezidențiale din 2024, atunci când Președintele ales va trebui să își înceapă mandatul de 4 ani, mandat pe care va trebui să îl termine în același an cu terminarea mandatelor parlamentarilor aleși în viitorul Parlament, în 2028.

Da, este o fereastră de oportunitate istorică pe care nu avem dreptul să o ignorăm! De aceea, vă rog pe toți cei care iubiți sincer această țară ca, dincolo de orice mândrie sau tresărire de orgoliu, dincolo de fireștile simpatii sau antipatii personale, să vă implicați în acest proiect și să vă organizați pentru a putea strânge numărul imens de semnături necesar pentru revizuirea Constituției.

Hai să le arătăm că puterea este într-adevăr a poporului!
Hai să stabilim noi, poporul, cum vrem să fie România noastră: o Românie demnă și suverană!

Așa să ne ajute Dumnezeu!

PentruNațiune

RedămRomâniaRomânilor:

UltimaSoluțieONouăConstituție!

Citiți in extenso modificările aduse Constituției la https://t.me/DanMVChiticNecenzurat/1879

Abonează-te la articole de calitate premium, necenzurate!
Spor la distribuit!