Doru's Blog
Caută după:

Înainte de a ne defini ași reaminti caracterizarea lui d’Agusseau asupra instituției consilierului juridic devenită acum celebră: „consilierea juridică este tot atât de veche ca și magistratura, tot atât de nobilă ca și virtutea, tot atât de necesară ca și justiția”.

Principiul care călăuzește activitatea noastră este acela: consilierul juridic este confidentul și sfătuitorul clientului. Echipa noastră este una tânără, dinamică, eficientăa, care se bazează pe o pregătire juridică temeinică și pe o cultură generală bogată.

Temeinicia acestor cunoștinte elimină ezitările și erorile, confuziile și neclaritățile, conferă siguranță și fermitate în abordarea problemelor de drept, contribuie la celeritatea soluționării procesului și, în cele din urmă, asigură pronunțarea unei hotărâri corecte.

Toți colaboratorii sunt membrii ai UCJR, admiși cu rezultate deosebite, dar cu o puternică experiență, specializați în domenii complexe și vaste ale vieții juridice. Ceea ce trebuie reținut este faptul că echipa noastră pune pe primul plan interesele clientului, interesele financiare ale consilierilor juridici trecând pe planul al doilea, acest lucru evidențiindu-se și prin tarifele minimale practicate de noi.

O întrebare firească apare în mintea justițiabililor atunci când o nouă firmă intră pe această piață extrem de sufocată de oferte și de complexă: Ce oferă aceasta în plus față de celelalte? Răspunsul nu poate fi decât unul – tarifele extrem de scăzute pentru acest domeniu, dar mai ales profesionalismul acestei echipe tinere.

Finalitatea unui proces nu este vazută de noi prin multitudinea căilor judiciare parcurse, ci prin imperativul rezolvării pe cale amiabilă, înca din stare incipientă a unui litigiu aparut. Tendința firească, ași putea spune, neprocedibilitatea, care a fost evidențiată mai ales in sectorul recuperări și colectări creanțe, tinde să extrapoleze întreg domeniul juridic.

Comunitatea oamenilor de afaceri este una cu totul specială, unde interesul de a apela la justiție este din în ce mai scăzut. Spiritul pragmatic primează, iar cântărirea cumpătată a beneficiilor și a pierderilor îi determină să fie reticenți în ceea ce privește finalitatea unui demers juridic în acest domeniu specializat. Prioritatea nostră supremă este aceea de a oferi clienților servicii juridice de cea mai bună calitate profesională și morală.

Sursa https://consilierjuridic.tv/

%d blogeri au apreciat: