Doru's Blog
Caută după:

Legea Offshore

Ca să înțelegeți mai bine despre ce este vorba:
By Elena Radu
Proiectul LEGEA OFFSHORE – un act de TRADARE NATIONALA, care conduce la subminarea economica a Statului Roman.

Acest proiect lege trebuie RETRAS din Parlament!

CER PUBLIC TUTUROR PARTIDELOR ( și în special inițiatorilor semnatari: Ciucă Nicolae-Ionel – senator PNL; Ciolacu Ion-Marcel – deputat PSD; Kelemen Hunor – deputat UDMR; Pambuccian Varujan – deputat UAR (minoritãti); Popescu Virgil-Daniel – deputat PNL) SĂ NE COMUNICE:

 • CU NUME ȘI PRENUME FIECARE PERSOANĂ CARE A CONTRIBUIT LA ÎNTOCMIREA FIECĂRUI ARTICOL DIN PROIECTUL DE LEGE DEPUS ÎN PARLAMENT,
 • TOATE PERSOANELE CARE AU PARTICIPAT LA ÎNTOCMIREA ACESTUI PROIECT, PERIOADA ÎN CARE AU AVUT LOC NEGOCIERILE ȘI TOATE PĂRȚILE CU CARE S-A NEGOCIAT.

ÎN CAZ CONTRAR, SUNTEM ÎNDREPTĂȚIȚI SĂ CREDEM CĂ ACEST PROIECT A FOST LIVRAT POLITICIENILOR ROMÂNI DE CĂTRE ENTITĂȚI CU INTERESE PENTRU BOGĂȚIILE ROMÂNIEI.

În condițiile în care inițiatorii sunt reprezentanți de seamă ai partidelor politice de guvernământ care în ultimii 2 ani AU CRESCUT DATORIA PUBLICĂ A ROMÂNIEI CU PESTE 40 MILIARDE EURO, invoca in ”Expunerea de motive a proiectului de ”lege Offshore” (înregistrat la Senat la data de 15.04.2022 sub nr. B242/2022 https://senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=b242&an_cls=2022) că în 15 ani operatorii din acest sector au investit 3,5 miliarde USD în proiecte de exploatare, dezvoltare și producție de gaze de gaze offshore, din care peste 1 MILIARD DE DOLARI în activități de dezvoltare, redezvoltare pentru zăcăminte existente.

Deci, în condițiile în care numai în 2 ani au îndatorat Statul Român și implicit poporul roman cu 40 miliarde euro care nu știm unde s-au dus, nu au reușit să folosească 1 miliard USD pentru exploatarea gazelor naturale PROPRIETATE A STATULUI ROMÂN.

Ce înseamnă 1 miliard de dolari la o populație de 19 milioane de cetățeni?
52,6 dolari pe cap de cetățean.

Ce fac în schimb?
Sub pretextul crizei energetice și a independentei energetice față de Rusia, au inițiat un act normativ prin care, sub pretextul că ne vom dobândi independența energetică față de Rusia, NE FAC DEPENDENȚI FAȚĂ DE COMPANIILE EXPLORATOARE ale GAZELOR NATURALE PROPRIETATE A STATULUI SI POPORULUI ROMAN.

Prin acest proiect de lege oferă ”facilități fiscale” companiilor exploratoare ale gazelor naturale proprietate a Statului si poporului Român care în niciun caz nu vor crește veniturile la bugetul de stat, ci le vor scădea.

Dovadă în acest sens stând chiar exemplul din anexa nr. 2 la Legea nr. 256/2018: făcând o comparație între normele actuale și normele din proiectul de lege propus, impozitul asupra veniturilor suplimentare total datorat va scădea de 2,5 ori.

Mai mult, potrivit art. 20 și 21 din proiectul de lege depus, PE TOATĂ DURATA ACORDURILOR PETROLIERE titularii acordurilor (societățile exploratoare de gaze naturale proprietate a statului si poporului roman):

 • Au dreptul SĂ ÎȘI STABILEASCĂ PREȚURILE ȘI CANTITĂȚILE DE GAZE naturale comercializate, ÎN MOD LIBER, PE PIAȚA LIBERĂ;
 • NU POT FACE OBIECTUL UNOR RESTRICȚII referitoare la PREȚ, COMERCIALIZARE, OFERTARE ȘI/SAU VANZARE după data de 31 decembrie 2022;
 • Ca excepție: Guvernul POATE să dea o Hotărâre de Guvern, în caz de criză energetică sau distorsiune a aprovizionării cu gaze naturale a României, PENTRU A SE VINDE CU PRIORITATE ÎN ROMÂNIA cantitatile de gaze extrase, ÎNSĂ LA PREȚURILE STABILITE DE COMPANIILE RESPECTIVE.
 • Mai mult, acestea POT SA UMFLE ARTIFICIAL PREȚUL, prin încheierea de acorduri bilaterale de tranzacționare a cantităților de gaze exploatate, contracte care se notifică ANRM, iar statul român ARE DREPT DE PREEMȚIUNE, dar la PREȚURILE NEGOCIATE ÎNTRE CEI DOI OPERATORI ECONOMICI.

Mai mult, observăm din acest proiect de lege că Guvernul AR FI PUTUT SĂ DEA UN HG prin care să se prevadă VÂNZAREA CU PRIORITATE ÎN ROMÂNIA a gazelor și energiei electrice produsă în România. DAR NU A FACUT-O!

Ne confruntăm deja cu o criză energetică în România ca urmare a creșterii exorbitante a prețului la gaze si energie electrică, dar Guvernul nu a întreprins demersurile legislative necesare pentru a da o astfel de HG prin care S-AR FI REDUS PREȚURILE LA GAZE SI ENERGIE ELECTRICA IN ROMANIA, deoarece vanzarea cu prioritate în România a productiei din Romania ar fi insemnat ca mai existau oferte numai din parte celor care furnizau energie si gaze in Romania. SCĂDEA OFERTA, SCĂDEA PREȚUL.
În schimb, AU MENȚINUT PREȚURILE LA UN NIVEL ÎNALT ȘI SUSȚIN CĂ AR PLĂTI SUBSVENȚII DE LA BUGET, ADICĂ TOT DIN BANII NOSTRI.

Acest proiect de lege care reprezintă un act de trădare națională ne este prezentat în expunerea de motive ca fiind ”pentru binele nostru”.

Se prevede în expunerea de motive că în mai 2018 Deloitte a efecuat un studiu conform căruia veniturile totale la bugetul de stat în 20 ani ar fi de 26 miliarde USD, reprezentând o medie ANUALĂ de 1,13 miliarde USD. (Care oricum scade ca urmare a reducerii impozitului suplimentar de 2,5 ori).

1,13 miliarde USD impartit la 19 miliane cetateni înseamnă 59,5 USD per cap de cetățean.

Adică, NE VINDEM GAZELE NATURALE pentru 59,5 USD ANUAL PENTRU FIECARE CETATEAN, pentru A LE CUMPARA ULTERIOR fiecare dintre noi LA PRETUL PE CARE NI-L IMPUN COMPANII EXPLORATOARE (care nici măcar nu prea sunt românești).

DE CE NU POATE SĂ EXPLOATEZE STATUL ROMÂN, PRINTR-O SOCIETATE CU CAPITAL DE STAT RESURSELE NATURALE ALE ROMÂNIEI, DACA TOT LE AVEM SI VREM SA DEVENIM INDEPENDENTI ENERGETIC?

Dacă stau să mă gândesc mai bine cred că ar și putea să exproprieze pentru cauză de utilitate publică ”investițiile” care s-au făcut de privați, de 1 miliard USD care ar însemna 60 USD per cap de cetățean.

Cred ca toți suntem de acord să plătim 60 USD, ca să nu fim obligați să ne răscumpărăm ulterior gazele noastre la prețuri exorbitante.

AȘA CĂ ACEST PROIECT DE LEGE TREBUIE RETRAS DIN PARLAMENT.

O să vă explic cum am ajuns în situația să avem resurse naturale care ar putea să ne acopere necesarul nostru de consum, al românilor, dar ele au fost ”vândute” străinilor, iar noi le răscumpărăm de la ei la prețuri exorbitante.

Potrivit Constituției – art. 136 – Proprietatea:

”(1) Proprietatea este publică sau privată.

(2) Proprietatea publică este garantată şi ocrotită prin lege şi aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale.

(3) BOGĂŢIILE DE INTERES PUBLIC ALE SUBSOLULUI, spaţiul aerian, APELE CU POTENŢIAL ENERGETIC VALORIFICABIL, DE INTERES NAŢIONAL, plajele, MAREA TERITORIALĂ, RESURSELE NATURALE ALE ZONEI ECONOMICE ŞI ALE PLATOULUI CONTINENTAL, precum şi alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul EXCLUSIV al proprietăţii PUBLICE.

(4) BUNURILE proprietate PUBLICĂ sunt INALIENABILE. În condiţiile legii organice, ele pot fi DATE ÎN ADMINISTRARE REGIILOR AUTONOME ORI INSTITUŢIILOR PUBLICE sau pot fi CONCESIONATE ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică.”

Deci, gazele naturale care se regăsesc în subsol sunt bogății de interes public, inalienabile (nu pot fi vândute), dar pot fi concesionate.

Prin ARTIFICII DE ORDIN LEGISLATIV (prin legi, OUG uri) s-a ajuns în situația în care CONCESIUNEA SĂ REPREZINTE ÎN FAPT O VÂNZARE MASCATĂ A LOR LA PREȚURI DE NIMIC, iar POPORUL ROMÂN SĂ FIE OBLIGAT SĂ LE RĂSCUMPERE LA PREȚURI EXORBITANTE pentru că are nevoie de ele.

Mai mult, există riscul să nu vedem niciun gaz care se va extrage din Marea Neagră pentru că în ”Planul de dezvoltare a sistemului național de transport gaze naturale 2021 -2030” exista conducta BRUA (Bulgaria – Romania-Ungaria-Austria), iar cum prin Tratatul de la Lisabona s-a introdus si ENERGIA în competențele partajate ale UE, va avea ea grijă Comisia Europeană să interpreteze, în defavoarea României, art. 176 A din TCE și să ne spună că gazele noastre sunt necesare pentru funcționarea pieței energiei și aprovizionării cu energie a UE (că deh, Rusia), iar românii să își mai pună pofta în cui.

Expunerea de motive a proiectului de lege: https://senat.ro/legis/PDF/2022/22b242EM.PDF

Proiectul de lege: https://senat.ro/legis/PDF/2022/22b242FG.PDF

Planul de dezvoltare a sistemului național de transport gaze naturale 2021 -2030”: https://www.transgaz.ro/sites/default/files/PDSNT%202021-2030_0.pdf

50% – 50%

By Ștefan Andrei

Nicolae Ceaușescu la Houston

Vreau să povestesc, pe scurt, despre un document olograf, chiar samzidat aș spune, al unui patriot român:
Ștefan Andrei, fost ministru de externe al RSR.
,, Întâmplările despre care o să scriu azi au fost de o importanță majoră pentru România, fiind martor ocular al acestor evenimente, iar concluzia lor ar trebui să aibe un impact pentru politica economică internă și externă a României de oricând.
În 1978 Nicolae Ceaușescu a fost invitat la Casa Albă de Jimmy Carter, președintele SUA.
În timpul discuțiilor din Biroul Oval, într-o atmosferă relaxată, Jimmy Carter îi cere lui Ceaușescu să obțină de la Yasser Arafat, la acea dată președintele O.E.P. ( Organizația pentru Eliberarea Palestinei) un armistițiu pe o perioadă cât mai lungă.
Carter știa că Nicolae Ceaușescu poate obține acest armistițiu și îi spune lui Ceaușescu inclusiv motivul acestei cereri, unul destul de bine întemeiat. Înainte de a fi de acord, Nicolae Ceaușescu pune însă, două condiții: acordarea Clauzei Națiunii celei mai Favorizate României și, a doua, acordarea unui număr important de licențe pentru industria românească.
Cum numărul de licențe cerut de Nicolae Ceaușescu era…enorm în concepția americanilor, se duce o negociere de mai bine de o noapte între partea română și partea americană.
Nicolae Ceaușescu și miniștrii lui obțin ,,direct” o parte din licențe, urmând ca, o altă parte la fel de mare din celelalte să fie obținute ,,indirect”.Acest mod ,,indirect” este uluitor, el însuși fiind subiect de carte.
Practic, se obținuse licențe cu știrea americanilor, dar fără ca ei oficial să se știe.
Poate o să povestesc, odată, când timpul îmi va permite, despre acest acord nescris, cu rezultate enorme pentru dezvoltarea industrială a României. Cert este că, în urma acestor acorduri, industria românească a explodat, realizată cu componente ale industriei americane sau cu copii autorizate ( oficial, nu!) ale acestora. Zeci de intreprinderi au fost construite pe baza acestor acorduri, iar România, la rândul ei, a constituit ulterior, direct astfel de intreprinderi în alte țări. La finalul întâlnirii, președintele Carter îl întreabă pe Ceaușescu ce program are în ziua următoare, o intrebare de politețe, pentru că programul era deja cunoscut – Mergem în Texas, răspunde Nicolae Ceaușescu.

 • Nu veți să mergeți până la Centrul de Cercetare Huston, avem acolo cel mai mare centru de cercetare din lume?
 • I-auzi Ștefane( Ștefan Andrei), câte zile avem penteu Texas?
 • Două, tovarășe președinte.
 • Fă-o ună, mergem la Huston.
  La Centrul de Cercetare a mers o delegație formată din Nicolae și Elena Ceaușescu, încă trei miniștri ai Cabinetului și subsemnatul.
  După ce am intrat, am fost suiți în niște mici vehicule și am trecut printr-un culoar lung care aveau de o parte și de alta calculatoare care mergeau.
  1978, acum patru zeci și doi de ani…Nicolae Ceaușescu și mica delegație se uitau perplecși la pereții plini de calculatoare și nu le veneau să creadă ce vedeau. În fine, ajungem într-o sală mare în care era un ecran imens, în fața căruia au fost invitați de către Directorul Centrului. ,, După ce ne-am așezat în fața ecranului, cel de acolo, în halat alb, a început să apese pe niște ,, butoane” ale unei tastaturi, iar pe ecran a apărut harta României, cu patru puncte negre pe ea, care se mișcau”.
 • Domnule Președinte, aveți deasupra teritoriului 4 avioane
  ,, Nicolae Ceaușescu s-a uitat la mine, noi eram muți, credeam că suntem în altă lume, nu au scos niciunul nici un cuvânt”. Ne găseam la mii departe de România, și ne spune un american nouă, că acasă la noi, deasupra României, sunt 4 avioane…
 • Stați liniștiți, sunt civile…Se lasă liniștea.
  După ce ne lasă mască cu asta cu avioanele, se apucă să bată în butoanele alea din nou și, pe harta României, apar niște săgeți și niște linii care se mișcă, iar la un moment dat apare un nume de localitate: Scornicești.
  Liniște de mormânt, nu ne puteam lua ochii de la ecranul ăla. Se mărește, apar case, după care una este supradimensionată.
 • Aceasta este casa dumneavoastră de la Scornicești, Domnule Președinte, zice Directorul. O să scoatem o fotografie cu ea și vă rugăm să ne dați un autograf , pentru conformitate, știți, este un obicei ca toți cei care intră aici să ne lase un autograf. Nicolae Ceaușescu nu spune un cuvânt și semnează pe spatele pozei care a ieșit dintr-un aparat. Iar umblă ăla la butoane, iar apar niște săgeți, dar și niște semne și-l întreabă din nou pe Nicolae Ceaușescu:
 • Domnule Președinte, știați că, sub casa dumneavoastră de la Scornicești este lignit?
  Nicolae Ceaușescu n-a mai rezistat:
  -I-auzi Ioane ( pe atunci prof.ing.Ion Avram era ministrul industriilor) suntem în Statele Unite și ne spune Directorul ăsta că sub casa mea e lignit și tu nu știi?
 • De unde să știu tovarășe președinte, că doar noi nu avem aparatura lor.
  În timpul scurtei discuții , Directorul iar începe să bată în butoanele alea și se mută din nou imaginea. Ecranul prinde viață, alte linii, săgeți, tot felul de semne, după care se calmează și se stabilizează deasupra Mării Negre:
 • Domnule Președinte, aveți CELE MAI MARI REZERVE DE PETROL ȘI GAZE NATURALE DIN EUROPA, ÎN MAREA NEAGRĂ! Dacă știți cum să le exploatați, deveniți cea mai bogată țară din Europa!
  Rămânem cu toții inmărmuriți. Primul care își revine și vorbește e Nicolae Ceaușescu.
 • I-auzi Ioane, trebuie să le exploatăm!
 • Nu avem sonde de foraj la mare adâncime, tovarășe președinte, și la ruși nu găsim, doar ei, americanii, le au.
 • Dacă vă permite programul, puteți să le vedeți la lucru în Golful Mexic.
 • Auzi Ștefane, ce program avem mâine?
 • Texas, tovarășe președinte.
 • Scurtează-l, mergem în Golful Mexic!
  În Golful Mexic, după ce a vizitat o platformă marină pe care o exploata Standard Oil Company( mare atenție, viitorul Exxon Mobil), Nicolae Ceaușescu a spus că trebuie neapărat să construim și noi așa ceva! I s-a răspuns discret că este imposibil!
 • Ați mai spus voi că este imposibil și la altele, lasă că discutăm acasă!
  Acasă, Nicolae Ceaușescu s-a convins că nu putem face singuri platforme marine de mare adâncime și astfel au început negocierile cu SUA pentru exploatarea COMUNĂ a petrolului și gazelor din Marea Neagră. Ei urmau să exploreze și să exploateze prin Standard Oil Company ( ulterior Exxon Mobil).
  Rămânea să ne punem de acord asupra procentelor de exploatare. La finalul negocierilor între noi și americani, ne-am dus la Nicolae Ceaușescu:
 • Am căzut de acord cu americanii, președintele Carter este de acord, vom face o Societate pe acțiuni, vor face ei exploatarea și exploatarea cu Standard Oil Company, utilajele lor, dacă sunteți de acord semnăm:
  50% din profit SUA, 50% profit România.
 • 51% din profit noi, a spus Nicolae Ceaușescu!
 • Tovarășe Președinte, utilajele lor, explorarea lor, exploatarea făcută de ei, doar…rezervele noastre, nu merge, e totuși corect 50-50.
 • Bine, 50 ei, 50 noi. Așa rămâne, semnați cu ei”.
  Am încheiat citatele din Ștefan Andrei. ȘI-ACUM ATENȚIE:
  De atunci, din 1978, România are o înțelegere semnată cu Administrația Americană reprezentată de președintele SUA Jimmy Carter și cu Exxon Mobil ( fost Standard Oil Company) privind explorarea si exploatarea rezervelor de Gaze și Petrol din Marea Neagră, profitul urmând să fie împărțit între SUA și România, în procente egale, 50-50%.
  Atunci când a fost în vizită în SUA , Klaus Werner Johannis știa de această înțelegere, și cu toate acestea a dat pe degeaba rezervele României. Înțelegerea scrisă trebuia doar invocată.
  Prin faptul că nu ne-am cerut partea ( 50%) care era stipulată pentru România prin înțelegerea SCRISĂ, și prin faptul că vrea să modifice OUG 114, Johannis se poate face vinovat de Înaltă Trădare față de Poporul Român.
  Conform Dreptului Internațional, SUA nu putea modifica unilateral o înțelegere scrisă, și de aceea aveau nevoie de un trădător care să se facă cum că nu ar ști de această înțelegere.
  Cum ar spune Richard al treilea, ,,O șepcuță pentru un regat”.( Nota mea: este vorba de șepcuța primită de Johannis de la președintele SUA – Donald Tramp)
  Condamnarea lui Liviu Dragnea și declarația lui că ,, persoană non grata” în SUA a fost cauzată de faptul că la fiecare ieșire publică Liviu Dragnea reitera până la saturație: ,, 50 Exxon, 50 noi”, fiindcă pe atunci încă nu se semnase ,, cedarea” moca a drepturilor statului nostru către americani de către o coadă de topor(…).
  Această postare se adresează în egală măsură dumneavoastră, românii care trebuie să știți cum suntem furați de către cei de la butoane, dar și de toți parlamentarii din orice partid, care știind de aceste lucruri, se fac cum că nu le-ar cunoaște Iar asta se numește mai pe scurt în termeni juridici complicitate.
  Cum premierul Orban a declarat public că va modifica OUG 114 în sensul dorit de Exxon Mobil, practic România va renunța de BUNĂVOIE la dreptul ei și din exploatarea PROPRIILOR rezerve.

NOTELE SUBSEMNATEI
Nota 1. – Această dezvăluire bombă a fost furnizată ziariștilor Sorin Roșca Stănescu și Alice Barbu de către Constanin Boștină – fostul secretar al lui Nicolae Ceaușescu.
Boștină a publicat în vara anului 2021 o ,, carte bombă” cu titlul ,, Am fost secretarul personal al lui Nicolae Ceaușescu – IN OCHIUL CICLONULUI”.
Cartea a apărut la Editura ,, Evenimentul ” și ,, Capital”, epuizându-se imediat.
Nota 2. – Această carte conține multe adevăruri pe care nu le-am știut noi, cei care am trăit și muncit în epoca Ceaușescu, răsturnând multe teorii cu care am fost intoxicați în acele vremuri , iar în urma lor rămâne un mare adevăr astăzi ignorat:
Ceaușescu a fost un mare patriot și un mare naționalist și român adevărat. El a condus România timp de 24 de ani. ,,Nu se poate spune că era ,, bine” pe vremea lui Ceaușescu, dar puțini știu cum era România înainte de Ceaușescu. Ceaușescu a scos România de la lumina lumânării la lumina electrică, de la carul cu boi la întreprinderi producătoare de automobile, camioane, tractoare, locomotive și avioane, baze militare subterane, școli, spitale, diguri, baraje, lucrări hidrotehnice portuare, ba chiar și…autostrăzi. În 24 de ani de sărăcie amărâta a plătit datoriile și a dublat populația urbană. Dacă știți despre ce vorbesc, veți vedea că performanța lui Ceaușescu frizează imposibilul. Și peste asta, a păstrat DEMNITATEA acestui popor de ….tâmpiți ” a mai spus Petre Țuțea.
Nota 3. – Așa cum spun autorii acestei cărți: Constantin Boștină ( doctor în economie, specialitatea ,, Economie mondială ” – absolvent ASE – facultatea de comerț – promoția 1969( la doi ani diferență față de subsemnata – absolventă a aceleiași facultăți) – în prezent director general al revistei ,, Economistul ” și președinte fondator – președintele Consiliului Director al Asociației pentru Studii și Prognoze Economice-Sociale – precum și Sorin Roșca Stănescu și Alice Barbu – ziariști: ,, NU ne-am propus ca prin cele prezentate să facem o reabilitare a lui Nicolae Ceaușescu. Dacă va fi, Reabilitarea o vor face sigur istoria și națiunea!
Noi vă oferim fapte trăite, iar interpretarea aparține celor ce citesc!
*
Nota redacției: Reabilitarea lui Ceaușescu trebuie începută fără nicio întârziere, cât mai trăiesc cei care au apucat anii României ,, multilateral dezvoltate”.
Preluat

Se schimbă paradigma!

By Dan Pavel

Am senzația că e un moment de cotitură în istorie. Cumva SUA au reușit să ardă toate podurile prieteniei. După sancțiunile impuse Rusiei, au prăbușit Europa. Ca să o împace au promis că rezolvă ei cu petrolul și resursele. Apoi s-au răzgândit. S-au dus la cerșit petrol în Venezuela. Aceasta a suferit enorm datorită anilor de blocadă economică și a sancțiunilor fără precedent impuse de SUA. În toți anii ăștia, singura susținere economică a venit de la Iran și Rusia. Venezuela a respins oferta și a semnat un nou plan de cooperare cu Rusia și Belarus. Un semn de loialitate față de vechii parteneri. O delegație americană a plecat la negocieri și cu Iranul, zilele trecute. Aveau de discutat planul nuclear și resursele energetice. În semn de respect, armata iraniană a lansat o salvă de 12 rachete asupra unei baze americane din Erbil, Irak-Kurdistan. A fost o palmă urâtă. Se pare că n-au nevoie de niciun târg nuclear cu americanii pentru că au Rusia și China ca sprijin.

Pentru cei care nu trec dincolo de știrile social media, Kazahstanul trece și el printr-un început de revoluție portocalie. Discuțiile cu SUA au fost blocate complet și mai multe ONG-uri au fost expulzate. După ani de tumult politic și demisia ”democratului” Nazarbayev, liberalizarea prețurilor la energie a adus populația la sapă de lemn. Nivelul de trai al kazahilor s-a deteriorat atât de grav încât țara se confruntă de luni de zile cu proteste masive și grupări violente. 160 de persoane au murit la proteste. Tokayev a promis plafonări de prețuri și a cerut sprijinul Rusiei pentru a domoli spiritele. Contractele locale pe fosili sunt în curs de renegociere. Sună teribil de cunoscut…

China, Brazilia, India, Siria și Pakistanul s-au poziționat ferm împotriva SUA. Atât în privința sancțiunilor, cât și în cadrul ședinței ONU pe tema laboratoarelor americane de pe teritoriul Ucrainei. China a avertizat că orice presupus atac chimic sau biologic va fi privit cu ”mare suspiciune” de către Beijing. Semn că vrea să preîntâmpine o posibilă operațiune ”steag fals” pe teritoriul Ucrainei. India pare insultată, probabil din alte motive. Tot China a crescut amploarea exercițiilor și agresivitatea posturii militare din zona Taiwanului, Japoniei și a Coreei de Sud. De asemenea pare să fi crescut nivelul de cooperare logistică și militară cu Rusia. E o mișcare tactică de susținere având în vedere că Rusia nu poate lupta pe trei sau, potențial, patru fronturi (Ucraina, Siria, Georgia 2 și Kazahstan).

Arabia Saudită a declarat că ia în considerare acceptarea yuanului pentru achiziția de petrol. E șantaj. Dacă saudiții acceptă yuanul, dolarul pierde statutul de monedă de referință și economia americană aterizează cu fruntea în pământ. Suedia și Finlanda au refuzat oferta de aderare la NATO, după dezbateri bilaterale. Au decis că vor forma un parteneriat strategic defensiv, fără implicarea altora. Japonia a anunțat o creștere record a bugetului de apărare pentru 2022, la 54 de miliarde de dolari. Germania a anunțat o creștere a bugetului de apărare cu 100 de miliarde de euro după începerea războiului din Ucraina. Suferă economic cumplit de pe urma ruperii relațiilor cu Rusia și, cu toate astea, aruncă cu banii taman acum? Ceva s-a schimbat în relația SUA-Germania.

Ungaria și Polonia dau semne că s-au săturat. Ungaria a decis că nu oprește relațiile cu Rusia și nici importul de energie, în ciuda presiunii politice. Polonia a fost pusă într-o postură teribil de neplăcută când a fost presată de NATO să trimită avioane de vânătoare în Ucraina, dar să și le asume fără să implice SUA. Bineînțeles că Polonia a refuzat să le trimită direct și s-a oferit să le trimită în Germania pentru a fi pasate către Ucraina de către oficialii Statelor Unite. SUA a refuzat ulterior susținând că nu vrea să amplifice tensiunile cu Rusia. E doar una din multe cacialmale jucate prost în ultima vreme la Casa Albă.

Am sentimentul că Statele Unite ajung încet la capătul credibilității. Eșecul din Irak, primăvara arabă, distrugerea Libiei, dezastrul retragerii din Afganistan și tragedia din Ucraina au sabotat încrederea aliaților în capacitățile sau intențiile de apărare ale Statelor Unite. Multe națiuni dau semne că au ajuns la capătul răbdării și vor să schimbe paradigma. Altele devin mai tupeiste ca niciodată. În ultimă instanță SUA nu are nicio victorie decisivă la activ. Toate regiunile în care este implicată sunt răni încă deschise: Irak, Pakistan, Kurdistan, Siria, Libia, Yemen, Somalia, Etiopia, Uganda, Sudan, Bolivia, Haiti etcetera. 30 de ani de conflicte care pun sare la rădăcina tuturor relațiilor. Sună foarte trist, dar marele imperiu dă semne că apune. Se adună șacalii la miros de sânge.

Iohannis, adevăratul vinovat?

By Răzvan Savaliuc

Uitati-va la ei cum ne-au terminat. Iremediabil. Principalul vinovat raspunde la numele Klaus Iohannis.

In tinerete facilita intermedierea de vanzari de copii romani in strainatate. Apoi s-a consacrat ca praduitor de case. Ca primar al Sibiului isi apara fraudulos casele furate in Justitie, semnand intampinari si concluzii in numele primariei in propriile procese, aparat fiind de Statul Paralel. Mincinos si ticalos pana in maduva oaselor. E prost si puturos de bubuie. Mincinos si ticalos pana in maduva oaselor.El este principalul vinovat de distrugerea Romaniei.

Acest strain de neam si tara, sustinut de SRI-ul condus de Eduard Raul Hellvig (semnatar in 2016 al celui de-al doilea protocol ilegal dintre PICCJ si SRI, protocol declarat abuziv de CCR, si care ii “rezolva” toate problemele din Justitie) era zero barat daca nu era sustinut din interior si exterior.

Acest Klaus Iohannis, sluga marilor puteri, ne-a aruncat in cea mai mare prapastie. Ne-a distrus economic, politic, ne-a pus rau cu Rusia si China (sa fiti siguri ca daca vom intra in conflict cu aceste mari puteri, actualii aliati ne vor lasa instant de caruta), ne-a adus tara in incapacitate totala de aparare denaturand rezultatul votului de la ultimele alegeri generale si bagandu-ne pe gat un guvern de neaveniti, la fel de idioti ca si el, din pura ambitie bolnava de a avea Guvernul Meu”. Ca si cand el ar fi instare sa conduca ceva… A instigat continuu la linsarea publica a celui mai puternic partid din Romania, a incurajat politia politica, ne-a vandut strainilor si ne-a impus contra naturii cea mai toxica guvernare din istoria moderna a Romaniei: PNL-USR-PLUS. O adunatura de golani pusi pe furat si distrus natiunea romana. Niste golani, care n-au nimic sfant afara de LGBT, trasul pe nas, betia la volan si coruptia la cel mai inalt nivel.

Ce merita balega asta de om? Care ne-a bagat pe gat un iresponsabil precum Florin Citu, un tepar de banci, un betiv condamnat penal pentru conducerea in stare euforica a unui autovehicul pe drumurile publice…

Uitati-va ce au facut acesti nenorociti cu aceasta tara pentru care multi dintre noi ne-am daruit viata sa o facem mai buna! I-a distrus pe pensionari, i-a adus la stadiul de cersetori si milogi in propria tara, dupa o viata de cotizat la stat. Au distrus mediul de afaceri compus din micii intreprinzatori. Au cumparat mai toata presa…

Ne-au distrus pe toti lasand niste multinationale rapace sa umfle cum vor facturile la gaze si la energie electrica, sa faca preturile cat vor ele, pe gazul si energia electrica produse de Romania, doar pentru ca ei, Iohannis si Catu, doi vanzatori de tara, sa-si justifice conducerea nemeritata a acestei tari minunate cu cetateni care nu au gresit cu nimic pentru ca acesti golani sustinuti de SRI si marile parchete sa-si faca mendrele dupa cum ii taie mintile pe care nu le au.

Ionannis, nulitate ce esti – pe care daca as avea puterea, ai putrezi in puscarie pentru tot restul vietii tale doar cu paine si apa – te simti bine ca noi platim benzina, gazul si curentul electric mai mult decat oriunde in lume, desi aceste resurse sunt produse la noi in tara, nu in alta parte? Pentru o nulitate ca tine au murit mii de oameni in decembrie 1989?

Ca sa ne bagi pe gat, contra vointei poporului, niste partide de derbedei? Care pentru ca nu s-au inteles cu tine pe numirile sefilor marilor parchete, aruncati tara in aer? Va e asa de frica de puscarie?

Ce eforturi face piticul de la SRI, care aplauda abuzurile DNA – care raspunde la numele Raul Eduard Hellvig – sa te mai mentina in functie contra naturii, folosind uriasa logistica a SRI? Crezi ca nu se stie ca azi se asculta ilegal mai mult decat oricand de la Revolutie incoace. Doar ca sa ti se salveze pielea?

Spune tu Iohannis, cu Citu alaturi de tine, unde s-au dus zecile de miliarde pe care le-ati imprumutat? Pe armament niciodata livrat…

Unde s-au dus banii pensionarilor pe care azi ii condamnati la umilinta si la moarte? Unde s-au dus banii pentru care ne-am indatorat peste toate? Cum a ajuns tara cu cele mai mari resurse naturale din UE cea mai saraca din Europa?

Spune Iohannis, spune cum distrugeti Justitia, pe care ati lasat-o fara finantare corespunzatoare si pentru care va omorati intre voi la guvernare ca nu cumva sa mai existe vreun procuror care sa aiba curajul sa va trimita in judecata!…

Cum te faci tu Iohannis ca te duci duminica de duminica la biserica, si te pozezi inchinandu-te la Dumnezeu, cand tu distrugi programat Romania, care ti-a inchinat cele mai mari onoruri, cu un guvern de incompetenti si vanzatori de tara?

Te simti bine Iohannis? Te incalzesc casele furate? Te simti bine in ele in timp ce romanii nu-si mai pot plati facturile la utilitati, pentru ca tu, un nenorocit de om, vrei sa-ti salvezi pielea vanzand Romania? Tu care ai dat pe moca petrolul submarin al Romaniei pe o sapca, spunand ca asa o sa castigam “respectul” strainilor. Tu care in afara de a bloca partiile de ski si a te plimba in strainatate nu faci nimic?

Crezi ca pe noi romanii, ne incalzeste vreun mesaj tamp pe care il dai tu pe Facebook, cand tara arde? Chiar asa, i-a spune tu, sau mai bine sa spuna sluga ta Raul Eduard Hellvig cum ati lasat voi ca Facebook sa cenzureze presa si libertatea de opinie in Romania? Cu acele CNIC si Cyberint (structuri ilegale care nu au lege de infiintare) care au transformat tara intr-un adevarat Big-Brothers…

Sursa https://jurnalul-militar.ro/2021/09/05/razvan-savaliuc-acest-klaus-iohannis-sluga-marilor-puteri-ne-a-aruncat-in-cea-mai-mare-prapastie-ne-a-distrus-economic-politic/