Doru's Blog
Caută după:

Primăveri ”democratice”…

Primăveri „democratice”

Notă prealabilă: citiți acest text cu un pic mai multă răbdare decât în mod obișnuit; nu vă opriți la titlu sau la primele două fraze, că e păcat.

Pe vremea mandatului lui Trump (un colaboraționist interesat al sistemului, fără îndoială) nu au fost războaie, revoluții, „primăveri” arabe sau „maidane” ucrainiene. Au fost, în schimb, pe vremea celor două mandate ale „democratului” Obama, în mod bizar laureat al premiului Nobel Pentru pace, în anul 2009. Și sunt acum, în vremea mandatului „democratului” Biden, fost vice-președinte al lui Obama.

De fiecare dată când s-au stârnit revoluții și războie locale, a fost reinventat pericolul rusesc și a fost re-alimentată puterea lui Putin. Mie asta mi se pare ori diabolic de rău intenționat, ori deosebit de prostesc, dar nicidecum coincidențe. Dacă vouă conflictul re-încălzit dintre Ucraina și Rusia, agitația tensionată de la granița Bielorusiei cu Polonia sau revoluția din Kazakhstan (țară în care este situat poligonul spatial Baikonur, esential pentru programul spatial rus) nu vi se par decît pure coincidențe, mai gândiți-vă. Administrația Obama-Biden-Clinton nu a făcut decât să alimenteze conflicte, revoluții și furturi masive de resurse din țările pe care a încercat să le „civilizeze” și să le „democratizeze”. Atât de bine i-a ieșit, încât a lăsat în urmă, în Afghanistan, un no man’s land pentru războinicii lui Allah (plus o înzestrare militară de zece ori mai valoroasă și mai nouă decât cea cu care au dotat, forțat, țări aliate pricăjite, ca România), iar în Siria, un dezastru la picioarele partidului lui Dumnezeu.

Pactul international cu privire la drepturile civile și politice stabilește, timid, dreptul popoarelor (iar nu al statelor) la auto-determinare și la libera exploatare a resurselor și bogațiilor naturale de care dispun. Sub impactul foamei frenetice de resurse a Vestului capitalist, condus economic și ideologic de marile corporații informatice, financiare și farmaceutice, aceste două concepte fundamentale ale dreptului internațional au fost aneantizate în ultimii 30 de ani. Primează, acum, dreptul anațional de ocupațiune asupra resurselor naturale, umane sau de baze de date cu caracter personal, care trebuie colectate cu orice preț de neo-feudalii economiei globale, andosați de ceam mai bogată (nu și cea mai eficientă) armată din lume și de o justiție imperialist, care se impune oriunde în lume, sub diverse amenințari (șefii justiției „românești” din ultimii 17 ani știu despre ce vorbesc, la fel și condamnații pe nedrept în dosarele făcute pe bază de protocoale cu serviciile secrete). A vorbi despre auto-determinarea popoarelor și despre dreptul poporului român la libera exploatare a bogățiilor sale naturale este, în România, mai ales după aderarea la UE, pur și simplu o impietate. Este un delict de opinie. Imediat ce pronunță asemenea fraze, emitentul opiniei devine proscris, pentru că nu concordă cu discursul main-stream, politically correct. Stâpânii neo-feudali ai economiei și ai birocrației au dobândit prin ocupațiune chiar substanța auto-determinării, adică, liberul arbitru.

Nu îți pune întrebări, nu gândi, nu te uita în sus (don’t look up …), nu e ceea ce vezi, e ceea ce îți impunem noi să crezi – la ce îți trebuie ție liberul arbitru, dacă nu știi să îți gestionezi libertatea? Aceiași administrație Obama-Biden-Clinton a asigurat bazele economice, militare și „științifice”, canonice, ale capitalismului de supraveghere, care a transformat întreaga lume, de când cu plandemia, într-un saivan de oi supuse, docile și „responsabile”, apte să înghită orice iarbă totalitaristă și dispuse să prea-mărească orice apartheid sanitar, cenzură neo-stalinistă a opiniilor și sciziune sau externalizare a minții în favoarea diverselor metavers-uri sau universuri virtuale, magice. Pentru siguranța lor, desigur. A oilor. Nevoia de apartenență și compasiune, nevoia de sens al vieții, de finalitate a eforturilor și tensiunii vieții de zi cu zi, familia și viitorul, au fost transformate într-un consumerism hedonist, concentrat pe simțuri fizice imediate, pe prezent, și aducător de alienare. Omul captiv a intrat pe „modul stres”, nu mai știe să zboare din colivie, nu mai știe cum să iasă din tunel, nu poate percepe că ceea ce pare lumina de la capătul tunelului este, de fapt, farul locomotivei care vine din sens opus. De aici, nevoia de narațiune, nevoia de aderență la grup, nevoia de dușman și salvator.

Dacă zilnic, oră de oră, la tv sau pe paginile de socializare, acestor captivi rătăciți, aflați în derivă, li se va spune că tot răul din lume este cauzat de cei care, de exemplu, refuză să se supună unui viol sanitar, vândut scump de profitori cu titlu de soluție la plandemie, atunci captivii vor susține că toată lumea trebuie „imunizată”, chiar și de 12 ori pe an, și că toată lumea trebuie să dețină cod QR ca să poată munci, învăța sau, pur și simplu, ieși din casă, iar în caz de refuz nu au decât să moară în chinuri. Vor crede cu tărie că toată lumea este suspectă de boală și de intenția de a-i infecta pe ceilalți, chiar dacă testele arată contrariul. De la sănătate, curând se va face saltul la încălzirea climatică (de care, de fapt, sunt vinovați capitaliștii de supraveghere – dar cine se mai uită la asemenea amănunte, câd o poveste atât de frumoasă tocmai se derulează sub ochii noștri?), la neplata taxelor, la crimă-gândit etc., și totul va fi acceptat cu zâmbet ovin pe față. Sau cu zâmbet fericit chinezesc. Orice totalitarism se bazează pe masa de idioți utili care cred cu tărie că gestionarii mizeriei vieții lor le fac bine. Chiar și oamenii cu carte pot fi atrași ca moliile de această fantasmă: intelectuali, dar totuși idioți (IYI), cum îi numea Nicholas Nassim Taleb.

Poate să pară anacronic, dar pe vremuri, când războiul rece și frica de anihilare nucleară reciprocă între cele două blocuri militare rivale (NATO și Pactul de la Varșovia) determinau gestiunea lumii prin prudență și diplomație, s-a semnat, în cadrul ONU, un Pact international cu privire la drepturile economice, sociale și culturale. România este parte și la acest Pact, pe care l-a ratificat în 1974, prin Decretul nr. 212. Acest Pact instituie, ca drepturi fundamentale ale omului, dreptul la un nivel de trai decent, dreptul la muncă, dreptul la educație și dreptul de acces la cultură. Acestea sunt drepturi ale omului, oricare ar fi el, iar nu drepturi ale omului „imunizat”. Astfel, potrivit art. 11, orice persoană are dreptul la un nivel de trai suficient pentru ea însasi si familia sa, inclusiv hrană, îmbrăcăminte și locuință suficiente, precum și la îmbunătățirea continuă a condițiilor sale de existență. Statele părți s-au angajat, pintre altele, la cooperare, la utilizarea conoștințelor tehnice și științifice în vederea dezvoltării condiției umane (iar nu în scopuri eugenice sau în intenția înlocuirii omului cu entități transhumane, „îmbunătățite” chimic, genetic sau tehnologic) și la distribuirea echitabilă a resurselor alimentare mondiale în raport cu nevoile.

Se vede din avion cât de preocupate sunt, în ultimii 30 de ani, statele bogate de oricare dintre aceste obiective, dar cel mai acut se resimte cinicul egoism alt statelor „vestice” în privința modului „echitabil” în care au fost distribuite serurile experimentale care, cu tam-tam și cu furie propagandistică, le sunt inoculate forțat indivizilor din emisfera nordică, uitând total de emisfera sudică și de gravele probleme de malnutriție și foamete și sărăcie care lovește acele popoare (utilizate, de regulă, pe post de cobai pentru testele clinice sau petru experimentele psihologice). Potrivit art. 12, orice persoană (deci, nu vorbim de colectivități, ci de indivizi concreți) are dreptul de a se bucura de cea mai bună sănătate fizică și mintală pe care o poate atinge. Statele părți sunt obligate, printre altele, să ia măsuri pentru crearea condițiilor egale și echitabile de acces la servicii medicale și tratament. În mod evident, ideea limitării sau interzicerii accesului la serviciile medicale gratuite sau comensate a persoanelor care refuză „imunizarea” este total împotriva acestei obligații a Statului român. Cinismul opiniei publice dominante este maxim atunci când plătitorii de CASS sunt trimiși să își achite singuri spitalizarea și medicamentele, deși serurile experimentale cu care se „imunizează” supușii docili ai iacobinismului sanitar sunt achitate și din taxele, impozitele și CASS-ul plătit regulat de nesupuși. Potrivit art. 13, orice persoană are dreptul la educație, proces care trebuie să urmarească deplina dezvoltare a personalității umane și a simțului demnității sale și să întareasca respectarea drepturilor omului si a libertăților fundamentale.

Accentuez asupra acestei dispoziții din Pact: prin educație, orice persoana trebuie să devină capabilă de a juca un rol util într-o societate liberă și de a contribui activ la întelegerea, toleranța și prietenia între toate națiunile și toate grupurile rasiale, etnice sau religioase, pentru putea menține pacea. Iată, deci, câteva dintre cele mai importante valori (azi, uitate) ale lumii și ale vieții: rațiunea, libertatea, egalitatea, fraternitatea, pacea. Azi, deciziile individuale sau colective sunt, în proporție de peste 95%, iraționale, libertatea este un concept periculos, egalitatea este doar pentru lei, iar nu și pentru căței, pentru perușii din colivie sau pentru oile din saivan, fraternitatea este un concept depășit și aneantizat de nevoia de „siguranță” a injectatului și de cinismul celui care vrea să câștige chiar cu prețul excaladării muntelului de oameni morți de foame, iar pacea, ei bine pacea este subordonată profitului enorm rezultat din crearea și fabricarea de situații excepționale (crize, războaie, epidemii, calimități).

Azi, despre pace poate să mai fie vorba, cel mult, doar în dictonul latin si vis pace, para bellum (cine vrea pace, să se pregătească de război).În fine, potrivit art. 15 din Pact, fiecare are dreptul de a participa la viața culturală și de a beneficia de progresul științific și de aplicațiile sale. Cine ne mai permite nouă, nesupușilor, să mergem la teatru sau la cinema? Dar, tot răul spre bine – dineurile cu proști sunt doar pentru supuși docili …Notă: încă o dată, voi reaminti că, potrivit art.11 alin.1-2 din Constituție, Statul român se obligă să îndeplinească întocmai și cu bună-credință obligațiile ce-i revin din tratatele la care este parte, tratate care fac parte din dreptul intern. Din această categorie face parte și Pactul mai sus enunțat, pact ratificat de România prin Decretul nr.212/1974. Potrivit art. 20 din Constituție, dispozițiile constituționale relative la drepturile și libertățile cetățenilor trebuie interpretate și aplicate în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului (1948) și cu pactele și tratatele referitoare la drepturile fundamentale ale omului la care România este parte. Legile interne, contrare acestor pacte și tratate, sunt înlăturate de la aplicare.

Dublul standard…

Cele trei puteri in stat din Romania nu îsi mai exercita rolul constituțional.

SRI -ul nu își mai îndeplinește misiunea.

Democrația și statul de drept nu mai există în România.

Drepturile și libertățile fundamentale sunt negate și nu mai sunt garantate de Statul Român, cetățenii români contribuind degeaba la bugetul public pentru că acesta este cheltuit pe un aparat de stat care nu își mai respectă menirea constituțională.

Suntem deja în haos.

HG nr. 34/2022 pentru prelungirea stării de alerta începând cu 8 ianuarie 2022 este profund nelegală si neconstituțională

Aceste aspecte sunt menționate de Consiliul Legislativ in avizul nr. 15/5.01.2022.

Cu toate acestea, Guvernul nu este interesat sa respecte nici legile in vigoare si nici Constituția.

In schimb, sancționează cetățenii pentru că încalcă măsurile nelegale și neconstituționale impuse prin HG, bazându-se pe ”ajutorul” puterii judecătorești care nu stabilește termene scurte pentru soluționarea acțiunilor în anularea HG, cu încălcarea dreptului de acces la justiție, rolului ce ii revine conform art. 126 alin 6 din Constituție și deciziei CCR nr. 392/2021, art 6 CEDO.

Știm toți, deja, că ICCJ tergiversează soluționarea recursurilor formulate împotriva sentințelor de admitere si anulare a HG urilor in prima instanță, încălcându-si rolul constituțional si dispozițiile art. 20 alin 2 din Legea nr. 554/2004 potrivit cărora recursul de judecă ”de urgență”. Pentru ICCJ ”de urgență” înseamnă câteva luni bune.

Parlamentul nu adoptă o lege prin care să prevadă o procedură urgentă pentru soluționarea definitivă a acțiunilor în anularea HG urilor, în termenul de valabilitate a acestora, așa cum a statuat CCR prin decizia nr. 392/2021, contribuind la îngrădirea dreptului de acces eficient și eficace la instanță al cetățenilor.

De 1 an și jumătate, cetățenii României sunt captivi, fiind supuși unui abuz constant săvârșit de către puterea executivă -Guvernul – indiferent de componența acestuia și nu mai au cui să se plângă.

Puterea judecătorească nu își exercită rolul, iar Ministerul Public și Serviciile sunt complici a desființarea democrației, statului de drept, drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor.

Cu toate că pe site-ul SRI la rubrica Misiune se menționează ”Protejarea valorilor democratice şi promovarea intereselor naționale ale României şi ale aliaților săi pentru realizarea securității naționale, asigurarea respectării drepturilor şi libertăților cetățenilor şi apărarea statului de drept,” acesta nu își îndeplinește atribuțiile, asista pasiv la distrugerea democrației, intereselor naționale ale României, a drepturilor și libertăților cetățenilor și a statului de drept.

Culmea este că în condițiile în care câțiva cetățeni au luat atitudine și au tras semnale de alarmă, în mod public, cu privire la ceea ce se întâmplă în România, ceea ce intra in atribuțiile SRI-ului și nu a cetățenilor, chiar acei cetățeni sunt catalogați drept conspiraționiști.

Ca urmare a declarațiilor premierului Florin Cîțu din anul 2021, potrivit cărora cei care critică activitatea Guvernului sunt teroriști, probabil SRI supraveghează chiar cetățenii care fac treaba SRI-ului.

Starea în care a ajuns Romania in prezent este de neconceput.

Se cheltuie mare parte din bugetul public pentru suportare costurilor puterii executive, legislative, judecătorești si a serviciilor, in condițiile in care acestea nu își mai exercită rolul constituțional.

Practic, cetățenii sunt obligați să își respecte obligațiile de a contribui la bugetul public și să respecte normele impuse. Însă, aparatul de stat nu își mai îndeplinește atribuțiile, nu își mai respectă menirea constituțională și abuzează cetățenii după bunul plac.

Am ajuns în situația în care securitatea juridică a fiecărui cetățean este în pericol.

Oricând, oricine, poate fi supus unor sancțiuni contravenționale sau penale pentru că regulile sunt instituite după bunul plac al unora sau al altora, sunt aplicate aleatoriu, discriminatoriu și preferențial.

Deja suntem în haos.

Ce spune Consiliul Legislativ in avizul nr. 15/2022 privind HG nr. 34/2022 privind prelungirea stării de alertă?

Că tot HG ul este nelegal și neconstituțional.

De la masca ”medicala sau FFP2” pentru care nu se precizează ce caracteristici trebuie să aibă și va lăsa loc de abuzuri în aplicarea amenzilor, până la îndeplinirea unor cerințe privind starea de sănătate sau de prezentarea dovezii testării sau a vac pentru a participa la anumite evenimente sau a fi prezent in spații publice (ceea ce încalcă art 16 alin 1 din Constituție, potrivit căruia cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări, precum și a art. 53 din Constituție, restrângerea drepturilor putându-se face numi prin lege dată de Parlament, nu prin HG, iar art. 5 alin 2 lit. d din Legea nr. 55/2020, indicat ca temei de drept, nu permite instituirea de Guvern a acestor măsuri).
Multe alte nelegalități și încălcări ale Constituției au fost constate de Consiliul Legislativ cu privire la acest HG.

Citiți avizul Consiliului Legislativ: http://86.105.216.122:83/MyUploadedDocs/2022/AvizeCL/0015.pdf

Nu este primul aviz al Consiliului Legislativ în care se fac astfel de observații. Cu toate acestea, nimănui nu îi pasă, CNSU și Guvernul încălcând în permanență legea și Constituția și niciun organ abilitat nu se sesizează.

Monitorul Oficial în care a fost publicata HG nr 34/2022:
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:01317f54-166a-42fe-9fda-13067e63db51

Unde vreți să ajungem?

(Av. Elena Radu)

Citiți și distribuiți! Superb!

Marian Serafim

A câta pecete?

Am intrat în acea zonă a istoriei ce, atunci când este privită ulterior retrospectiv, este „arsă” de supraexpunerea ce rezultă din strălucirea exploziei care urmează. Ceea ce omenirea continuă să producă acum riscă să pară celor ce vor privi de peste timp ca fiind o discuție despre sexul îngerilor, întrebându-se: cum puteau vorbi despre altceva, cum se putea ocupa de altceva, nu era evidentă catastrofa care urma să aibă loc, de ce nu făceau tot ce le stătea în putință pentru a o evita? Răspunsul scurt ar fi: pentru că majoritatea dintre noi preferă să lase orice catastrofă să se petreacă făcându-se că nu vede, decât să se uite la sine critic și să facă acele schimbări care poate că ar fi prevenit dezastrul, ar fi salvat lumea așa cum s-a întâmplat cu Ninive.

Nu trebuie să știi cu ce se mănâncă politica de comunicare publică sau psihologia ca să vezi că, la protestul populației față de generalizarea pass-ului sanitar, guvernele au reacționat prin ridicarea ștachetei, diabolizarea manifestanților și ridicarea nivelului de stres prin campania agresivă făcută noii tulpini (de altfel declarată puțin periculoasă de chiar savanții sud-africani care au descoperit-o), exact cum au făcut la începutul lui 2020 când media erau inundate de știri apocaliptice despre un virus care face ca oamenii să cadă din picioare în China. Aceasta arată că sunt gata să sacrifice tot, chiar esența comunitară a societății, sunt dispuși să meargă până la capăt fără a ceda nimic.

Ce face noua tulpină? Oferă pretextul pentru prăbușirea economică produsă, de fapt, de măsurile total aberante și justifică vaccinarea (forțată a) restului populației, vaccinarea copiilor și segregarea agresivă a întregii populații între vaccinați și nevaccinați în apropierea sărbătorilor, deci punând o uriașă presiune socială pe nevaccinați, în așteptarea unui vaccin upgradat care va fi aprobat pe repede înainte fără nici un studiu serios – care vedem că e contraproductiv, că apoi lumea începe să chestioneze metodele și să ceară acces la datele brute, așa că mai bine fără (Pfizergate cu trucarea datelor în studiul de aprobare a unui vaccin folosit pe sute de milioane de oameni, care nu e pe prima pagină în lumea întreagă, la care se adaugă nepunerea la dispoziție a datelor brute, spun tot despre manipularea uriașă).

Între timp nu a căzut nimeni din picioare de-adevăratelea din cauza virusului, dar cad foarte mulți oameni din picioare din cauza vaccinului, inclusiv sute de sportivi al căror organism bine antrenat face ca efectul vaccinului să fie potențat și efectele nocive să se vadă mai repede decât la ceilalți – s-au prăbușit pe teren cu probleme grave de inimă Eriksen, Aguiero, Traore; mai mulți jucători de tenis ca Goffin, Chardy, Wawrinka n-au mai putut juca din cauza oboselii cronice nejustificate într-o perioadă slabă competițional, situație însă explicată încă dinainte de olimpiadă de antrenorul echipei naționale belgiene de atletism ce a observat o scădere de 20% a randamentului sportivilor vaccinați. Cei circumspecți trebuie să vadă această listă strigătoare la Cer cu 141 de sportivi de performanță, mulți tineri sub 20 de ani, morți de infarct (v. comentarii). Cine mai este în aceeași categorie? Da, copiii, al căror organism în creștere face ca efectul asupra organismului a reprogramării genice vândute drept vaccin să se resimtă imediat, un număr mare de copii perfect sănătoși care nu ar fi pățit nimic de pe urma virusului fiind condamnați să tragă după ei boli de inimă probabil toată viața, de multe ori scurtată. Deja sunt multe cazuri publice. Un studiu foarte recent arată că scorul de risc cardiac PULS pe 5 ani a crescut la cei vaccinați de la 11% la 25%, ceea ce reprezintă un salt uriaș https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.144.suppl_1.10712 . Pur și simplu nu există cuvinte pentru ce se întâmplă.

Nu mai e valabilă ținta de 70% vaccinare, nu mai e valabil „mă vaccinez și sunt liber” că depinzi de doza următoare, nu există „oprire a transmisiei după vaccin”, minciuna „vaccinul este sigur” este evidentă, totul a fost o cacealma, după cum mai mulți am atras atenția. Însă toți pașii anticipați de a folosi politic frica spre fundarea unui nou tip de societate de control au fost făcuți. Deci ce fac autoritățile în momentul în care cacealmaua este vădită e să dubleze imediat miza pentru a acoperi minciuna pe care se bazează întregul joc prin tupeu, șantaj și folosirea slăbiciunii și dubiului oponentului. Iar această miză poate fi ridicată (și va fi) pentru a strânge pe masa de joc întregul stil de viață de până ieri, de la bunăstarea economică la ansamblul drepturilor și libertăților, pentru a strivi oponentul, care suntem noi toți, prin simpla miză uriașă pe care nu și-o poate permite și în fața căreia să cedeze, de teamă sau prin constrângere, cel mai mare bun care este în joc: libertatea de conștiință.

Cel ce e acum instrument de promovare a vaccinării e precum cel ce susținea virtuțile lucratului pământului în comun în timpul colectivizării în anii ’50. Când ești în toate felurile șantajat și forțat chiar să te vaccinezi, ultimul lucru pe care ai nevoie să-l mai auzi este îndemnul sau reproșul ce trimite la bunăvoința abuzatorului. Când nu mai ai libertatea de a alege, nu mai contează nici un avantaj (care e oricum îndoielnic când vedem ratele de infectare în țările vaccinate), căci ceea ce se pierde este infinit mai mult. Nu-i vorbești săracului de virtuțile postului sau celui căruia i s-a furat ceva despre cât de frumos este să dăruiești, celui bătut nu-i spui că e bine să fie mai dur cu el însuși.

Dacă nu ne mai putem spune părerea despre tratarea propriului corp, cu atât mai puțin vom reacționa când alții vor decide cum să trăim în general, ce și cât să mâncăm, ce case să avem. Și iată că am intrat în noul comunism, mult mai rău. Dar nu asta e problema cea mai mare, ci ura dintre oameni hrănită deliberat de autorități. Vom afla, oare, prea repede după perioada comunistă, ceea ce părinții sau bunicii noștri aflaseră cumplit pe propria piele, și anume dacă palma prietenului este mai grea decât cea a dușmanului? Scopul ce nu poate fi atins niciodată – viața fără riscuri, fără boli – justifică orice măsuri luate pentru a-l atinge. Viitorul luminos se permanentizează în orizontul infinit al marginalizărilor și precarității fizice și spirituale.